DOSSIER

Energietransitie

Elke gemeente is verplicht op wijkniveau een transitievisie voor de warmteopwekking te maken. Het project warmtelevering Rotterdam-Leiden is overgenomen door de Gasunie. De hoofdleiding komt door de Beatrixlaan te liggen. De wijk Voorhof kan via een aftakking van warmte kunnen worden voorzien.