ALV

Algemene Leden Vergadering

 

 

Het bestuur nodigt de leden van de Belangenvereniging Voorhof II West uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden in de kerkzaal van de Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 2 te Delft.

 

 

dinsdag 22 februari 2020 aanvang 20.00 uur

zaal open: 19:30

 

Covid19 pandemie: In lijn met de voorschriften van de overheid d.d. 18 februari 2022 (*), gaat de ALV door !

(*) lees meer

 

De agenda luidt als volgt:

 

1.       Opening en mededelingen.

2.       Bestuurssamenstelling: het bestuur draagt als lid van het bestuur voor: Hans Meijer.


3.       Presentatie door wethouder Brandligt van het Warmteplan en de consequenties daarvan voor de wijk Voorhof.

4.       Gelegenheid tot het stellen van vragen m.b.t. het Warmteplan.

5.       Presentatie bouw nieuwe schoolgebouwen in Voorhof door Gemeente Delft

6.       Gelegenheid tot het stellen van vragen m.b.t. de scholenbouw.

7.       Verslag van de secretaris over het jaar 2021 (zie link).        

8.       Financiële jaarstukken 2021 en begroting 2022 (zie link).

9.       Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2021.

10.   Benoeming van de kascommissie (controle van het boekjaar 2021).

11.   Vaststelling van de contributie voor het jaar 2022.

12.   Rondvraag, en sluiting.

 

In verband met de maatregelen ter bestrijding van de Covid19 pandemie is er geen pauze, geen koffie en is er na afloop helaas geen gelegenheid om onder het genot van een drankje na te praten.

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur